Les 196 - Ik kan alleen mijzelf maar kruisigen.

LES 196Ik kan alleen mijzelf maar kruisigen.Wanneer dit terdege wordt begrepen en in het volle bewustzijn gehou­den, zul je niet proberen jezelf schade te berokkenen, of je lichaam tot slaaf van wraak te maken. Je zult jezelf niet aanvallen, en je zult beseffen dat door een ander aan te vallen jij a