De serie Recapitulatie

De Master Teacher van Een Cursus in Wonderen


Een Voortzetting Van De Hartstocht Van Christian Science

In de Christian Science missie van Een Cursus in Wonderen geeft de Master Teacher, samen met oude vrienden Mary Baker Eddy, Wolfgang Amadeus Mozart en Eckhart Tolle, de vreugdevolle demonstratie, zoals in les 199, dat de denkgeest die de Heilige Geest dient in alle opzichten voor eeuwig onbegrensd is, verheven boven de wetten van tijd en ruimte, niet gebonden aan enig vooroordeel, en vol van de kracht en de macht alles te doen wat hem wordt gevraagd. Aanvalgedachten kunnen in zo'n denkgeest geen toegang vinden, omdat hij aan de Bron van liefde is gegeven, en angst kan nooit doordringen in een denkgeest die zichzelf aan liefde verbonden heeft. Hij rust in God.