De serie Kwantumresolutie

De Master Teacher van Een Cursus in Wonderen
Kwantumfysici vechten onze verstandelijke objectieve ervaring aan en eisen een radicale herformulering van ons wetenschappelijke begrip van de fysieke werkelijkheid. Zwevend op de rand van religieuze retoriek beginnen wetenschappers het idee te bespreken van een 'uniforme theorie' van de schepping. Waar anders dan in een persoonlijke ervaring van enkelvoudigheid ontmoeten de werelden van wetenschap en religie elkaar? Wat suggereert de simultane communicatie van verre deeltjes over de werkelijkheid van onze schijnbare afgescheidenheid van elkaar? Hebben wij onze definitie van het leven beperkt tot de waarneming van een smal bereik van weerspiegelende lichtenergie? Was Jezus de eerste kwantumwetenschapper in zijn bewering: “Ik ben het licht van de wereld”?

De ervaring van eeuwig leven die door Jezus in zijn wederopstanding werd gedemonstreerd is dezelfde waarheid die wordt aanbevolen in de lessen van het Werkboek en onderschreven door kwantumfysici in hun inzicht van de onwerkelijkheid van geobserveerde vorm. De Master Teacher getuigt van...

“Het maken van de verbinding tussen deze kwantumsprong, dit stappen vanuit objectieve tijd naar eeuwige werkelijkheid, de beweging van de donkere vorm van het deeltje naar de golf van scheppende lichtenergie, is slechts een erkenning van een uniform krachtveld of een Heilige Geest - een totaliteit van de voortdurende her-associatie van de eenheid van tijd en eeuwigheid.”

- Master Teacher