De serie Het Mooiste Verhaal Aller Tijden

De Master Teacher van Een Cursus in WonderenIn deze buitengewone videoserie demonstreert de Master Teacher de singulariteit van de boodschap van Jezus Christus in het Nieuwe Testament en Zijn boodschap in Een Cursus in Wonderen. De Master Teacher brengt het door de Cursus ontsloten denksysteem in verband met de leerstellingen van de Geest die Jezus in zijn Bergrede heeft aangenomen. Zoals een mens denkt, zo ziet hij het. Een compromisloze erkenning van de Illusoire aard van de wereld die we zien, leidt rechtstreeks tot de fysieke transformatie die bekend staat als de opstanding.

“Wanneer Jezus begint te transfigureren, vertegenwoordigt hij onmiddellijk een hele verandering in ruimte / tijd die jouw idee van aardgebonden mensensoort converteert in een moment van opstanding.

Dit is een uitnodiging voor een Komst van een Groot Ontwaken. Leg de vooroordelen van je menselijke gevestigde orde even opzij en luister met je hart naar deze woorden. Luister opnieuw, en nog een keer. Laat deze eenvoudige boodschap van waarheid en liefde voor een ogenblik alle rede overstijgen en zie hoe snel de rede zal volgen als je geest zich opent voor het vreugdevolle licht van je hereniging met de eeuwig scheppende Geest van God.

Wie je ook denkt te zijn, waar je ook lijkt te zijn in de wanhopige zee van chaos die deze wereld is, laat de adem van deze tijdloze stem van een herrezen geest de oude herinnering aan je eigen volmaakte werkelijkheid in je doen herleven.

Nu word je geroepen om het enige doel te vervullen dat ooit had kunnen worden gegeven voor jouw eigen verblijf in deze zinloze wereld van eenzaamheid en dood. Dat doel is jouw ontsnapping eraan door de boodschap van verlossing die je nu in handen hebt.”

- Master Teacher