De serie De Komst van een Groot Ontwaken

De Master Teacher van Een Cursus in Wonderen


“Wat is de Cursus in Wonderen?
Het is een oplossing voor het ultieme kosmische mysterie.”

- Master Teacher

Het onderwerp van deze videolessen varieert van een inleiding tot een Cursus in Wonderen, tot Macht van de Denkgeest, tot Wonderheling. Deze videolessen zijn ontworpen om onze herinnering aan ons Goddelijk Erfgoed te activeren door middel van onze individuele toepassing van de psychologie van zelfverantwoordelijkheid en de beoefening van de kunst van vergeving. De Master Teacher, als iemand die doet ontwaken, effent de weg voor de terugkeer van tijdloosheid en het ontwaken van liefde in ieder van ons.

“Wij gaan verder met de demonstratie dat de Cursus in Wonderen een moment is van onmiddellijke communicatie dat op geen enkele wijze verbonden is met de langdurigheid van tijd. Daar was het! Daar is het opnieuw.

Elk lichaam waar je mee in aanraking komt bevindt zich in een verschillende locatie in ruimtetijd. Hij bevindt zich in zijn eigen correspondentie met zichzelf, geobjectiveerd door wat hij denkt te zijn, waarin hij zoekt naar correspondenties in ruimtetijd van gescheiden identiteiten die relatief opereren in hun eigen idee over zichzelf. Kijk naar me. Binnen de Heilige Geest, binnen het tachyon veld van energie bestaat op enig moment geen relatie met wat jij ‘objectieve werkelijkheid’ noemt. Wij noemen dat ‘onmiddellijke communicatie.’ Daar was het!”

- Master Teacher